Måle havtemperatur med lyd

Posted on: Tue, 03/26/2019 - 13:27 By: espens

I CAATEX skal vi måle havtemperatur med lyd

Det rapporteres jevnlig om store endringer i isdekket i Arktis, men vi vet lite om hva som har skjedd eller skjer i havet under isen. I CAATEX skal vi observere havtemperaturen i Polhavet på liten og stor skala. Spesielt fokus vil det være på det 100–200 meter tykke laget med ferskt og kaldt vann som skiller isen fra det underliggende varmere og saltere Atlanterhavsvannet. De store klimaendringene i Arktis kan gjøre at det kalde vannlaget viskes helt eller delvis ut, og dermed at havisen kommer i kontakt med varmere vann.

About CAATEX

Objectives

CAATEX addresses research in the central Arctic Ocean, especially the ocean climate change. The Arctic warms rapidly, but yet the central Arctic Ocean under the sea ice is poorly observed and remains largely unknown. This project focus on

Subscribe to