Float Your Boat - Forskningsdata

Introduksjon

På denne sida kan ein studere data frå dei fire bøyene som vart sett ut i lag med trebåtane. Ein kan blant anna sjekke tidsseriar av temperatur og trykk, samanlikne posisjonane deira på eit interaktivt kart, og laste ned data slik at ein kan kike nærare sjølv.

Data er henta frå the International Arctic Buoy Program.

Kart med spor

Trykk her for å vise eit interaktivt kart med spora til dei fire bøyene.

Ved å bevege musepeikaren over punktene kan ein sjå posisjon og tidspunkt. Posisjonane til bøyene er markert med henhaldsvis blått, raudt, grønt og gult. Denne fargekodinga gjeld for alle figurar.

Her kan ein sjå posisjonane til bøyene på det siste iskartet (isdata frå U. Bremen), og her kan ein sjå ein animasjon av isen og posisjonane til bøyene frå dei vart sett ut.

Plott av data frå bøyene

Her kan ein plotte ulike data frå bøyene. Plotta er interaktive og ein kan zoome inn samt bevege musepeikaren over punktene for å sjå tidspunkt og verdi.

Basert på data frå bøyene kan ein blant anna rekne ut kor langt dei har bevega seg mellom kvar måling, og kor fort dei har bevega seg. Her antek ein at røyrsla er ei rett linje mellom to punkt. Dette er ei forenkling men gir allikevel ein grei peikepinne på kor fort isen bevegar seg.

Data i tekstformat

Data kan lastast ned her for bøye 1bøye 2bøye 3 og bøye 4

Her kan spesielt interesserte sjå litt statistikk om datasetta frå dei fire bøyene: bøye 1, bøye 2bøye 3bøye 4

 

 

 

Gå tilbake til Float Your Boat nettsida.

 

 

web counter